Korte uitleg:

Consent is een belangrijke pijler van de Sociocratie. Sociocratie is in 1851 geïntroduceerd door August Comte, een Franse filosoof. In Nederland werd deze methode gebruikt door Kees Boeke. Hij implementeerde de Sociocratie in het onderwijs.

Sociocratie gaat uit van gelijkwaardigheid van individuen. We zijn allen ongelijk, maar in besluitvorming gelijkwaardig. Waar democratie besluiten neemt met de meerderheid van het getal, neemt men binnen de Sociocratie besluiten nadat iedereen consent is.

Het consentbeginsel:

Het consentbeginsel houdt in dat pas besluiten worden genomen indien geen van de deelnemers aan het overleg beargumenteerd en overwegend bezwaar heeft tegen het voorstel dat is gedaan.

Wat gebeurt er als iemand wel overwegend bezwaar heeft? Dan wordt aan de deelnemer gevraagd dit te beargumenteren. Als het bezwaar is toegelicht, is het de verantwoordelijkheid van de hele groep om tot een nieuw voorstel te komen. Zo kunnen bezwaren bijdragen aan betere besluiten. Alle deelnemers weten dat van elke deelnemer consent nodig is om tot een besluit te komen. Daarom wordt de creativiteit van de groep aangesproken en komen er oplossingen, plus daadwerkelijk draagvlak voor de uitvoering ervan.

Voordelen van het werken met consent:

  • Het overleg is doelgericht, vooraf duidelijkheid over vraag en doel.
  • De groep neemt gelijkwaardig besluiten.
  • Iedereen kan zijn mening geven en wordt gehoord.
  • Er wordt niet gediscussieerd, er wordt naar elkaar geluisterd.
  • Er wordt een besluit genomen nadat iedereen consent is = geen overwegend bezwaar heeft.
  • Niet de meerderheid geldt maar iedereen geldt.

Werkwijze:

Om de groep of het team te laten ervaren hoe het is om op sociocratische wijze besluiten te nemen werken we met een spel. Het team speelt het spel en past daarbij de regels rondom de besluitvorming toe. Daarna gaan we overleggen en besluiten nemen met een casus uit de praktijk.

Tot slot worden er afspraken gemaakt over de toepassing in het dagelijks werk.

De werkwijze is praktisch en doelgericht.

Groepsgrootte ongeveer 12 personen.

Duur: ongeveer 7 tot 8 uur.