Ervaringen:

“Na de nodige tegenslagen in m’n leven had ik een muur om me heen opgebouwd. Constateren dat je steeds weer tegen dezelfde dingen aanloopt en dat willen veranderen vraagt moed. Het is een intens proces en soms ook verdrietig. Van Dineke heb ik geleerd dat ik alle puzzelstukjes om dit te veranderen zelf al bezat. Dineke kan heel goed luisteren en je op je gemak stellen. Ze is er niet om je de kant-en-klare oplossing aan te reiken. Ze is er wel om je te begeleiden naar de weg die bij jou past.”

S.D.


Hengelo, september 2016

Dineke is betrokken geweest. bij de opstart van een aantal opvanglocaties in Twente.

Werken met Consent is bij de teamcoaching uitvoerig besproken en geoefend

Het resultaat is dat de teams een grote mate van zelfsturing en verantwoordelijkheid hebben ontwikkeld. Het beoogde doel voor de Teamcoaching is ruimschoots behaald.

Gert van Maurik

Locatiemanager

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers